Çerez Politikası

TURENT FİLO (“Şirket”) olarak sahip olduğumuz ( www.turent.com.tr ) web sitemizin (“Web Sitesi”) kullanıcılarının/üyelerinin/ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan (www.turent.com.tr) internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezler kullanılırken elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektedir.

TURENT FİLO olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu çerez politikası metninin dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız.

Bu kapsamda, kişisel verilerinizin nasıl işlenebileceği ve bu kapsamdaki haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgi edinmek için KVKK Genel Beyannamemizi de okumanızı tavsiye ederiz.

ÇEREZ NEDİR VE HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTA :
Çerez(cookie), ziyaret ettiğiniz web sitesinde arama ve kullanım alışkanlıklarınızı, üyelik bilgilerinizi ya da reklam tercihlerinizi depolayan text dosyalarıdır. Kişilerin web sitesi üzerinde aradıklarını tarayıcı geçmişine kaydeder. Çerez (cookie) herhangi bir internet sitesi veya uzak bilgisayar tarafından, bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyasıdır. Çerezler (cookies) aynı siteye yeniden girdiğinizde, o siteye ait çerezleri siteye geri gönderir. Böylece site, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilmiş bilgiler sunabilir. TURENT FİLO olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar şunlardır:

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları geliştirmek.
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak.
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Ve 8. Maddesi uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

ÇEREZ TÜRLERİ :
Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre kategorize edilebilmektedir.

Çerezler, süre bakımından sınıflandırılması durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

Oturum çerezleri: Oturum çerezleri, Websitesinin veya TURENT FİLO ’in diğer uygulama veya ortamlarının ziyaret edildiği her bir oturumda kullanılır ve Siteden veya uygulamadan çıkılmasıyla birlikte kendiliğinden silinirler.

Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler, önceden belirlenen sabit bir süre boyunca erişim sırasında kullanıcı tarafından kullanılan bilgisayar veya diğer cihazlara kaydedilir veya uygulama kapandığında kendiliğinden silinmez. Kalıcı çerezler birden fazla oturumda kim olduğunuzu hatırlamamız gerektiğinde kullanılır.

Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır:
İlişkili taraf çerezi: İlişkili taraf çerezleri, ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezleri ifade eder.

Üçüncü kişi çerezi: Üçüncü kişi çerezleri, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezleri ifade eder. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur.

ÇEREZLERİ REDDETME VE SİLME
Çoğu tarayıcı varsayılan olarak çerezleri otomatik olar kabul etmeye ayarlıdır. Ancak, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir. Genellikle aşağıda belirtilen yöntemlerle çerezleri reddedebilirsiniz:

 • Tarayıcınızın ayarlarını çerez aldığınızda bildirecek şekilde değiştirmek,
 • Mevcut çerezleri devre dışı bırakmak,
 • Tarayıcınızı otomatik olarak çerezleri reddedecek şekilde ayarlamak.

Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda Websitesi ve diğer internet sitelerimiz, uygulamalarımız, platformlarımız veya hizmetlerimizin bazı özelliklerinden yararlanmanız mümkün olmayabilir, bunun yanında https://www.aboutcookies.org adresinden çerez yönetimlerine ulaşmak mümkündür.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER
Websitesi ile diğer internet sitelerimiz, platformlarımız veya uygulamalarımız üçüncü kişilere ait internet siteleri, ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait çerez ve gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin TURENT FİLO‘den bağımsız olduğu ve TURENT FİLO‘in üçüncü kişilerin çerez ve gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait çerez ve gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 10.09.2020 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Saygılarımızla,

TURENT FİLO

Destek Hattı
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?